Kontakt
+48 782 430 010 22 720 60 26 moris.sklep|wp.pl| |moris.sklep|wp.pl ul. Drozda 3 Rybie, 05-090 Raszyn

Regulamin

Sklepu internetowego MORIS sprzedaż klasycznych płaszczy damskich

I. Definicje
II. Warunki ogólne
III. Przyjęcie i realizacja zamówienia
IV. Formy płatności i warunki dostawy
V. Warunki korzystania z usług Sklepu
VI. Reklamacje oraz warunki gwarancji
VII. Postanowienia końcowe

 

I. Definicje

 • Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna.
 • Usługodawca - MORIS Szymon Bednarski, ul. Drozda 3, Rybie, 05-090 Raszyn.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą.
 • Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.moris.waw.pl.
 • Regulamin - regulamin Sklepu MORIS Szymon Bednarski.


II. Warunki ogólne

Właścicielem sklepu internetowego jest:
MORIS Szymon Bednarski
ul. Drozda 3, Rybie
05-090 Raszyn
NIP: 5342611531

SKLEP INTERNETOWY / OBSŁUGA KLIENTA
Tel kom: +48 782 430 010
e-mail: moris.sklep|wp.pl| |moris.sklep|wp.pl

pracujemy w godzinach:
poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00

 • Sklep realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 • Kontakt telefoniczny ze Sklepem możliwy jest w godzinach 8.00-17.00.
 • Kontakt drogą elektroniczną możliwy przez całą dobę.
 • Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 • Złożenie zamówienia w sklepie www.moris.waw.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.


III. Przyjęcie i realizacja zamówienia

 • Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu Usługodawcy. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast o decyzji Usługodawcy poinformowany . W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z Zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia.
 • Ceny w Sklepie Internetowym "MORIS Szymon Bednarski" wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 • Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


IV. Formy płatności i warunki dostawy

 • Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 • Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 • Klient ma możliwość dokonania zapłaty w następujący sposób:
  • przelewem tradycyjnym,
  • przelewem internetowym PayU,
  • za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem), co wiąże się z tym, iż opłata za koszt dostawy będzie wyższa o opłaty manipulacyjne za odbiór gotówki przez kuriera dostarczającego zamówiony Towar,
  • gotówką przy odbiorze osobistym.
 • Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 • Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem DPD lub osobiście podczas wizyty Klienta w firmie.
 • Koszt przesyłki:
  • Firma kurierska DPD, 15 zł - przedpłata
  • Firma kurierska DPD, 20zł - pobranie
 • Przy wartości zamówienia powyżej 600 zł przesyłka jest bezpłatna.
 • Nie wysyłamy towaru za granicę.
 • MORIS Szymon Bednarski dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres umieszczony w formularzu zamówienia.
 • Koszt przesyłki pokrywa Klient.
 • Dostawy realizujemy w terminie do 14 dni roboczych.


V. Warunki korzystania z usług Sklepu

 • Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi:
  • przedstawienie oferty Sklepu,
  • personalizowanie Towaru, poprzez podanie charakterystyki Towaru według wyboru Klienta spośród dostępnych opcji,
  • możliwość składania Zamówień na Towary w Sklepie i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
  • możliwość korzystania z Konta Klienta,
 • Dostęp do możliwości składania Zamówień nie wymaga Rejestracji.
 • Rejestracja jest dobrowolna.
 • Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu i zawierania Umów sprzedaży, niezbędne są:
  • urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji, która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript,
  • wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów Javascript oraz aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies,
 • Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


VI. Reklamacje oraz warunki gwarancji

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 • W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu MORIS Szymon Bednarski.
 • Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym.
 • Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 • Gwarancje na towary będą uwzględniane tylko w wypadku przestrzegania zasady użytkowania i konserwacji produktów.


VII. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.moris.waw.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.- Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
 • Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 • Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 • W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin obowiązującymi są przepisu kodeksu cywilnego.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2020 roku.

 

Załącznik nr 1 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Informujemy, iż mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na konto bankowe lub przekazem pocztowym, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Załącznik nr 2 formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data:
Adresat:
Dane teleadresowe: MORIS Szymon Bednarski, ul. Drozda 3, Rybie, 05-090 Raszyn
e-mail: moris.sklep@wp.pl

SKLEP INTERNETOWY OBSŁUGA KLIENTA
Tel kom: +48 782 430 010
email: moris.sklep|wp.pl| |moris.sklep|wp.pl

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia odbioru Towaru:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)